Annonse:

Hvordan oppdatere verdier i en tabell?

Annonse:

Her har vi kort forklaring på hvordan du kan oppdatere verdier i en tabell som befinner seg i ei database gjerne en MySQL database.

MySQL

 

Tabellen vi skal bruke, lager du ved å skrive inn denne linja i mysql:


create table age(tall int);

Vi må også ha inn noen verdier for å sjekke at det hele fungerer.

insert into age values(10);
insert into age values(20);
insert into age values(30);

Koden vår ser slik ut


<?php
//Vi lager en klasse
class db
{
//Noen variabler
var $hostname = "servernavnet ditt. Lokalt brukes kun localhost";
var $username = "brukernavn";
var $password = "passord";
var $userstable = "age";
var $dbName = "person";
var $result;

function koble_til()
{
//Kobler til databasen vår
mysql_connect($this->hostname,$this->username,$this->password)
|| die(mysql_error());
@mysql_select_db($this->dbName)
|| die(«Unable to select database»);
}

function oppdater()
{
//Funksjonen som oppdaterer
$query = «UPDATE $this->userstable SET tall = tall + 10»;
$this->result = mysql_query($query);
print «Oppdaterte feltet»;
}

function steng_db()
{
//Lukker koblingen til databasen
mysql_close();
}
} //Slutt på klassen vår

//Vi lager et nytt objekt
$obj =& new db;
//Så kaller vi opp funksjonene våre
$obj->koble_til();
$obj->oppdater();
$obj->steng_db();
?>

Annonse:
673 views