Annonse:

Hvordan laste opp/ned mySQL database backup fil

Annonse:

MySQL

Her har vi kort forklaring om hvordan man kan enkelt laste opp/ned store og små database mySQL backup.
Legg merke til at du trenger SSH tilgang for å utføre disse kommandoene.

 

Laste ned:

cd /var/lib/mysql

også:

mysqldump --opt -Q -u dbbrukernavn -p dbnavn > nettsted.sql

Når du skriver inn komandoen vil den spør deg om database passord skriv inn dereter enter.
Databasen vil bli lastet ned til /var/lib/mysql

Deretter kopierer vi nedlastende database filen til home mappen slik at du enkelt kan laste ned via FTP eller via Websiden.

cp nettsted.sql /home/nettsted/public_html

eller kan du direkte laste opp til annen database

mysqldump –opt -Q -u dbbrukernavn -p dbnavn > /home/nettsted/public_html/nettsted.sql

 Database Opplastning:

Begynner med:

cd /var/lib/mysql

Også forsetter med

mysql -u dbbrukernavn -p dbnavn < nettsted.sql

Skriv inn db passord deretter begynner den å laste opp filen, tiden kan variere etter hvor stor ditt backup fil er vent til du får respons.

Hvis du har fil på ditt nettsted home folder bruk følgende anvisning

mysql -u dbbrukernavn -p dbnavn < /home/nettsted/public_html/nettsted.sql

Dermed lastes ditt database backup opp til ditt database.

Lykke Til ;)

Annonse:
547 views